Bevezetés az Iszlám Bankvilágba

The Islamic Banker Hungary


Bevezetés az Iszlám Bankvilágba

Az Iszlám bankvilág célja ugyanaz, mint a nem Iszlámé, azzal a különbséggel, hogy előbbinek összhangban kell állnia a Sharia-val. Ezt úgy nevezik: Fia hal-Muamalat, azaz az Iszlám tranzakciók szabályai. Az Iszlám bankrendszer alapvető elve, hogy a profitot és a veszteséget meg kell osztani, valamint tilos a „riba”, azaz a kamat.

Nagyvonalakban az Iszlám Bankvilág és pénzügy alapvető szabályai a következőek:

  1. Bármilyen, az eredeti összeget túlhaladó, illetve meg nem haladó kifizetés tilos. Azaz: az Iszlám csak akkor engedi meg a kölcsön folyósítását, ha az úgynevezett “qard-el-hassan” (szó szerint: jó kölcsön), amikor is a kölcsönadó nem számít fel semmiféle kamatot, vagy járulékos költséget a kölcsönbe adott pénz után.

  2. A kölcsönadó részesül és osztozik az összes nyereségből és veszteségből, amit a kölcsönt felvevő cég realizál. Azaz: az Iszlám bátorítja a muzulmánokat arra, hogy fektessék be a pénzüket és kölcsönadó helyett, társtulajdonosai legyenek a tőkét igénylő cégnek vagy üzletnek. Ahogy a Sharia-ban megfogalmazzák: az Iszlám pénzügy alapja, hogy a tőkét adó és a tőkét igénylő egyenlő részben és arányban osztozzék a nyereséget illetve a veszteségen, függetlenül annak profiljától.

  3. Pénzt csinálni a pénzből nem összeegyeztethető az Iszlámmal. Azaz: a pénz csak a csere eszköze, arra használható, hogy valaminek az árát megállapítsuk. Önmagában nincs és nem lehet értéke, így aztán nem megengedhető, hogy pusztán önmagától, kamatok formájában hasznot termeljen úgy, hogy egyszerűen bankba tesszük, vagy kölcsön formájában továbbadjuk. Az emberi tényező a lényeg: a rizikó, a termelés és a fejlődés, a pénz, mint tőke ehhez csak eszköz lehet.
  4. A „Gharar” (bizonytalanság, rizikó, vagy spekuláció) tilos. Azaz: minden tranzakciónak mentesnek kell lennie bárminemű bizonytalanságtól, rizikótól vagy spekulációtól. A szerződő feleknek tökéletesen tisztában kell lenniük a tranzakció várható nehézségeivel. Ugyanakkor a felek nem határozhatnak meg előre garantált profitot. A magyarázat erre az, hogy a pénzügyi tranzakciók során védeni kell a gyengébbet az erősebbtől, nem lehet egyik fél sem kizsákmányolt.

  5. A befektetések csak olyan tevékenységet támogathatnak, melyek nem tiltottak az Iszlám által. Azaz: például az alkohollal való kereskedelmet egyetlen Iszlám bank sem támogatná, nem adnának kölcsönt egy kaszinó felépítéséhez, valamint egy Iszlám bank nem folyósít hitelt egy másik banknak kamat fejében. Amikor például egy ingatlan megvásárláshoz szükséges jelzálog hitelről van szó, az Iszlám eljárás az, hogy a bank veszi meg az ingatlant, amit aztán magasabb áron értékesít a vevőnek úgy, hogy az részletekben fizet. De mivel pénzből közvetlenül tilos pénzt csinálni, ha az adós például késik az aktuális részlettel, a bank nem számíthat fel büntetőkamatot. Az Iszlám bankok sosem támogatnak olyan tranzakciókat, melyben az Iszlámmal ellentétes áruk vagy tevékenységek szerepelnek, például alkohol, disznóhús vagy szerencsejáték.

 

 

Mudaraba: